ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βάμου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βάμος

Ο οικισμός Καρύδι προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Κάϊνα προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Λιτσάρδα προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Ξηροστέρνιον προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Ψειρίδων Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

Ο οικισμός Γετίμι Μετόχι προσαρτάται στην κοινότητα Βάμου

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Γετίμι Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών Αποκορώνου

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Κάϊνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάϊνας

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Ο οικισμός Ξηροστέρνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροστερνίου

Ο οικισμός Λιτσάρδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροστερνίου

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Ψειρίδων Μετόχι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Καρύδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 147Α - 03/07/1950

Ο οικισμός Δουλιανά αποσπάται από την κοινότητα Γαβαλοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βάμου

Ο οικισμός Δουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv