ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκινέ (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σκινές

ΦΕΚ 275Α - 03/11/1954

Αναγνώριση του οικισμού Χλιαρόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκινέ

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Μεσοκεφάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκινέ

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Μεσοκεφάλα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκινές της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκινές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Χλιαρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv