ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουζουρά (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μουζουράς

Ο οικισμός Καλόρρουμα προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Κουμαρές προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Ριζόσκλωπον προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Χωρδάκι προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

Ο οικισμός Μονή Γουβερνέτου προσαρτάται στην κοινότητα Μουζουρά

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Κουμαρές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Χωρδάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωρδακίου

Ο οικισμός Ριζόσκλωπον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χωρδακίου

Ο οικισμός Μονή Γουβερνέτου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χωρδακίου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Περιβολίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζουρά

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Κουμαρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζουρά

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Περιβολίτσα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Γαλήνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουζουρά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Κουμαρές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Καλόρρουμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Μουζουράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv