ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αμπελούζου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αμπελούζος

Ο οικισμός Χουστουλιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Πλουτή προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Ρουφάς προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Καστέλλιον προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Μορώνι προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Κυρμουσή προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

Ο οικισμός Σαφεριανά προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελούζου

ΦΕΚ 361Α - 18/11/1925

Ο οικισμός Χουστουλιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χουστουλιανών

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Καστέλλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλίου Καινουργίου

16/05/1928

Ο οικισμός Σαφεριανά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 199Α - 27/09/1928

Ο οικισμός Ρουφάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρουφά

Ο οικισμός Πλουτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρουφά

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Μορώνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μορωνίου

Ο οικισμός Κυρμουσή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μορωνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελούζος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv