ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρουσοσπητίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρουσοσπήτι

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσοσπητίου

Ο οικισμός Καπεδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσοσπητίου

Ο οικισμός Ανώγεια προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσοσπητίου

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρωμοναστηρίου

ΦΕΚ 271Α - 19/06/1935

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Χρωμοναστηρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρουσοσπήτι της κοινότητας διορθώνεται σε Ρουσσοσπίτιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρουσσοσπιτίου

Κ. Ρουσσοσπιτίου (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρουσοσπητίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ρουσσοσπίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv