ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αρμένων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρμένοι

Ο οικισμός Σωματάς προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Αρμένων προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Φωτεινός προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Κάστελλος προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

Ο οικισμός Κούμοι προσαρτάται στην κοινότητα Αρμένων

ΦΕΚ 240Α - 15/11/1928

Ο οικισμός Κούμοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούμων

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κούμων

ΦΕΚ 256Α - 05/12/1928

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστέλλου

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστέλλου

ΦΕΚ 369Α - 14/10/1932

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα Κούμων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 305Α - 12/09/1934

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Αρμένων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv