ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Άνω Βαρσαμονέρου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Βαρσαμόνερον

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου

Ο οικισμός Μονοπάρι προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Βαρσαμονέρου

ΦΕΚ 69Α - 25/02/1926

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γωνιάς

ΦΕΚ 35Α - 14/02/1931

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλακίων

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλακίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Βαρσαμόνερον της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Βαλσαμόνερον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου

Κ. Άνω Βαλσαμονέρου (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Βαρσαμονέρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Βαλσαμόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Ο οικισμός Μονοπάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου Φωκά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv