ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σεισών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σείσες

Ο οικισμός Μονή Βασάκου προσαρτάται στην κοινότητα Σεισών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σείσες της κοινότητας διορθώνεται σε Σίσαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σισών

Κ. Σισών (Ρεθύμνης)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σεισών

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Βασάκου της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αλμυρίδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σισών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Σίσαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv