ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πρινέ (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρινές

Ο οικισμός Λαγκά προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Πλευριανά προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Αναχουρδομέτοχα προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Κυνηγιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Μαργαριτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

ΦΕΚ 144Α - 07/05/1930

Ο οικισμός Αναχουρδομέτοχα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναχουρδομετόχων

ΦΕΚ 301Α - 09/09/1934

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

ΦΕΚ 87Α - 09/06/1987

Ο οικισμός Πρινές της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρχαία Ελεύθερνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας

Κ. Αρχαίας Ελεύθερνας (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 87Α - 09/06/1987

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πρινέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχαία Ελεύθερνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv