ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαργαριτών (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαργαρίτες

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Πηγουνιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Ορθές προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Τσανακιανά προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον προσαρτάται στην κοινότητα Μαργαριτών

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρινέ

ΦΕΚ 260Α - 21/09/1925

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 150Α - 12/05/1926

Ο οικισμός Ορθές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ορθέ

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από την κοινότητα Αλφάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Αλφάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 09/09/1934

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από την κοινότητα Πρινέ και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πηγουνιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Πιγουνιανά

Το όνομα του οικισμού Τσανακιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Τζαννακιανά

Ο οικισμός Κάτω Τριπόδον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 24/03/1967

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκάς

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα Λαγκάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Τζαννακιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Μαργαρίται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Πιγουνιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv