ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Έρφων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Έρφοι

Ο οικισμός Πρίνος προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Ρούπες προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Σκουλούφια προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Βιράν Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Καϊναρτζές προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Λατζιμάς προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

Ο οικισμός Αγιασμάτσι προσαρτάται στην κοινότητα Έρφων

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρίνου

Ο οικισμός Βιράν Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

Ο οικισμός Καϊναρτζές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

Ο οικισμός Αγιασμάτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

Ο οικισμός Λατζιμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πρίνου

ΦΕΚ 162Α - 15/05/1930

Ο οικισμός Καϊναρτζές αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βιράν Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Πρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 372Α - 29/10/1934

Ο οικισμός Σκουλούφια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουλουφίων

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουλουφίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βιράν Επισκοπή της κοινότητας διορθώνεται σε Βιρανεπισκοπή

Το όνομα του οικισμού Νέα Μαγνησία της κοινότητας διορθώνεται σε Μαγνησία

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Καϊναρτζές της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κωνσταντίνος

ΦΕΚ 20Α - 14/02/1961

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

ΦΕΚ 38Α - 23/03/1967

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιρανεπισκοπής

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βιρανεπισκοπής

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βιρανεπισκοπής

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Βιρανεπισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Βιρανεπισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα Βιρανεπισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βιρανεπισκοπή και προσάρτησή του στην κοινότητα Έρφων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Έρφοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Άνω Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv