ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κλεψιμίων (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κλεψίμια

Ο οικισμός Απλαδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

Ο οικισμός Τσαχιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

Ο οικισμός Αγρίδια προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

Ο οικισμός Χελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

Ο οικισμός Κωστέφανος προσαρτάται στην κοινότητα Κλεψιμίων

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασυρώτων

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασυρώτων

Ο οικισμός Κωστέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασυρώτων

ΦΕΚ 12Α - 19/01/1931

Ο οικισμός Μακρυγιάννι αποσπάται από την κοινότητα Αλόϊδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Κλεψίμια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δοξαρόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δοξαρού

Κ. Δοξαρού (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κλεψιμίων

ΦΕΚ 277Α - 22/06/1935

Ο οικισμός Απλαδιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απλαδιανών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος Δοξαρού και προσάρτησή του στην κοινότητα Δοξαρού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυγιάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Δοξαρού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμπος Δοξαρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Δοξαρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Μακρυγιάννιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Χελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Ο οικισμός Μακρυγιάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κουλούκωνα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv