ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Χωρίου Μεραμβέλλου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Χωριό

Ο οικισμός Επάνω Χωριό προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Χωρίου Μεραμβέλλου

ΦΕΚ 206Α - 09/10/1928

Ο οικισμός Δουργιά αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Κάτω Χωριό της κοινότητας μετονομάζεται σε Φουρνή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φουρνής

Ο οικισμός Επάνω Χωριό της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Φουρνή της κοινότητας Φουρνής

Κ. Φουρνής (Λασιθίου)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Χωρίου Μεραμβέλλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δουργιά της κοινότητας διορθώνεται σε Δοριαί

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από την κοινότητα Καστελίου Φουρνής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 286Α - 05/10/1973

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φουρνή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv