ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λατσίδας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λατσίδα

Ο οικισμός Ανώγεια προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

Ο οικισμός Τσαμπί προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

Ο οικισμός Κανάλι προσαρτάται στην κοινότητα Λατσίδας

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Κανάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ζούρβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λατσίδας

Αναγνώριση του οικισμού Αγόροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λατσίδας

Αναγνώριση του οικισμού Αγκιναρσέλλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λατσίδας

Αναγνώριση του οικισμού Σώπατα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λατσίδας

19/03/1961

Ο οικισμός Σώπατα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγκιναρσέλλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λατσίδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αγόροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv