ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καστελλίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστέλλι

Ο οικισμός Καρύδι προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Δουργιά προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Μονή Αρέτι προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Σύρμεσο προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

Ο οικισμός Μονή Καρδαμούτσας προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Αρέτι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Καρδαμούτσας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 206Α - 09/10/1928

Ο οικισμός Δουργιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Χωρίου Μεραμβέλλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καστέλλι της κοινότητας διορθώνεται σε Καστέλιον Φουρνής

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καστελίου Φουρνής

Κ. Καστελίου Φουρνής (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καστελλίου

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φουρνής

ΦΕΚ 140Α - 17/05/1948

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστέλιον Φουρνής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv