ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ελούντας (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ελούντα

Ο οικισμός Πηνές προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

Ο οικισμός Σπιναλόγκα προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

Ο οικισμός Χαυγάς προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

Ο οικισμός Πλάκα προσαρτάται στην κοινότητα Ελούντας

ΦΕΚ 148Α - 13/06/1925

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βρουχά

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φουρνής

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Πηνές της κοινότητας διορθώνεται σε Επάνω Πιναί

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Ελούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρικιανόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Πιναί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

Αναγνώριση του οικισμού Σχίσμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ελούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ελούντα στον οικισμό Επάνω Ελούντα

Ο οικισμός Ελούντα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσιφλίκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 91Α - 30/04/1954

Ο οικισμός Σπιναλόγκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλυδών (νησίς)

ΦΕΚ 166Α - 26/09/1972

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Επάνω Ελούντα στον οικισμό Σχίσμα

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ελούντας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σχίσμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάτω Ελούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάτω Πιναί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καλυδών (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Επάνω Ελούντα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μαυρικιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Επάνω Πιναί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv