ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βουλισμένης (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βουλισμένη

Ο οικισμός Βούτες προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

Ο οικισμός Νικολάκια προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

Ο οικισμός Ξηρά Ξύλα προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

Ο οικισμός Ξηρολίμνη προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

Ο οικισμός Φραθιά προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Ο οικισμός Νικολάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Ξηρά Ξύλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

Ο οικισμός Βούτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουλισμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv