ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεαπόλεως (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νεάπολις

Ο οικισμός Δίλακκος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Μακρυγέννησα προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αγαλιανό προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αδράβαστος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Κουρούνες προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Λιθόμανδρα προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Κουδούμαλος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αμυγδαλιά προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Γούβες προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Περονίδες προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αχλαδάκι προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Μενεγή προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Ρωμανόν προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Σούβλος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αγία Σοφία προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Περάμπελα προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Πέτρος προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Νικηθιανός προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Πατσόπουλο προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Νοφαλιάς προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

Ο οικισμός Φινοκαλιά προσαρτάται στην κοινότητα Νεαπόλεως

ΦΕΚ 59Α - 08/04/1927

Ο οικισμός Νικηθιανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νικηθιανού

16/05/1928

Ο οικισμός Μενεγή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κερατίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Ακρυγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Νίσπητα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νεαπόλεως

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αμυγδαλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμυγδαλέα

Ο οικισμός Αγία Σοφία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αχλαδάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γούβες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ακρυγιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κερατίδια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουδούμαλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μακρυγέννησα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πατσόπουλο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περάμπελα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περονίδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρωμανόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σούβλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νίσπητα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 149Α - 08/05/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νεαπόλεως

Δ. Νεαπόλεως (Λασιθίου)

ΦΕΚ 149Α - 08/05/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νεαπόλεως

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ξερά Ξύλα και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Κουδούμαλος και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυγέννησα και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Πατσόπουλος και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Περάμπελα και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Περονίδες και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Ρωμανός και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

Αναγνώριση του οικισμού Σούβλος και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

14/03/1971

Ο οικισμός Αγαλιανό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιθόμανδρα του δήμου καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Νισπήτας και προσάρτησή του στο δήμο Νεαπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουνάλιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αντωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλισμένη αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Σίσιον αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεληνάρι αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σείσι αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχάσι αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτσινιανός αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιοφύρι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράσι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατσίδα αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόροι αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίλατος αποσπάται από την κοινότητα Μιλάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μιλάτου αποσπάται από την κοινότητα Μιλάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικηθιανός αποσπάται από την κοινότητα Νικηθιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από την κοινότητα Νικηθιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνή αποσπάται από την κοινότητα Φουρνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από την κοινότητα Φουρνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από την κοινότητα Φουρνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Χουμεριάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμεριάκος αποσπάται από την κοινότητα Χουμεριάκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλιον Φουρνής αποσπάται από την κοινότητα Καστελίου Φουρνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αρετίου αποσπάται από την κοινότητα Καρυδίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αυγό (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μιλάτου

ΦΕΚ 57Α - 15/03/2006

Ο οικισμός Βραχάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραχασίου

Ο οικισμός Μίλατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχασίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρτσινιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αυγό (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σούβλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Επάνω Σίσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ξερά Ξύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μονή Αρετίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αγόροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Νικηθιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σεληνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Δράσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Γιοφύρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Φουρνή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Παραλία Μιλάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Περονίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Χουμεριάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σείσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καστέλιον Φουρνής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κουνάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Φινοκαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Περάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Δίλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Λατσίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βουλισμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κουρούνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Νοφαλιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μακρυγέννησα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Νισπήτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πατσόπουλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κουδούμαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Αδράβαστος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv