ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χριστού (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χριστός

Ο οικισμός Παρσάς προσαρτάται στην κοινότητα Χριστού

ΦΕΚ 202Α - 20/09/1947

Ο οικισμός Παρσάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παρσά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σελάκανον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χριστού

Αναγνώριση του οικισμού Μαθοκοτσανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Χριστού

ΦΕΚ 188Α - 21/08/1989

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέων Μαλών

Ο οικισμός Μαθοκοτσανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέων Μαλών

Ο οικισμός Σελάκανον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέων Μαλών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv