ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαζίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάζι από την κοινότητα Ζόγκας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μάζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουρτέσι

Ο οικισμός Ζουλάτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νερόμυλος

Ο οικισμός Σούβαρδον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κουρτεσίου

Κ. Κουρτεσίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαζίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουρτεσίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Νερόμυλος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 276Α - 23/09/1977

Ο οικισμός Ελαιότοπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουρτέσιον

Ο οικισμός Κουρτέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Κουρτέσιον

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κοττέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουρτεσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Κουρτέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Κοττέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv