ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αβδήρων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άβδηρα

Ο οικισμός Καλφαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

Ο οικισμός Πεζούλα προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

Ο οικισμός Γκιόνα προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

Ο οικισμός Βελόνη προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

Ο οικισμός Μάνδρα Τσικούρ προσαρτάται στην κοινότητα Αβδήρων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Καλφαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρωδάτον

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουσάμπαλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Ο οικισμός Μάνδρα Τσικούρ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνδρας

16/10/1940

Ο οικισμός Κουσάμπαλη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Αβδήρων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Ο οικισμός Μυρωδάτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρωδάτου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Αβδήρων και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία Αβδήρων της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παιδικαί Κατασκηνώσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκιππος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πρωταγόρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αβδήρων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άβδηρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αβδήρων

Ο οικισμός Πρωταγόρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Πεζούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Παιδικαί Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Βελόνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Λεύκιππος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Γκιόνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv