ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κιμμερίων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κιμμέρια

Ο οικισμός Έρανος προσαρτάται στην κοινότητα Κιμμερίων

Ο οικισμός Κοζλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κιμμερίων

Ο οικισμός Άσκηρα προσαρτάται στην κοινότητα Κιμμερίων

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Λίβας αποσπάται από την κοινότητα Μύκης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κοζλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδια

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άσκηρα της κοινότητας διορθώνεται σε Άσκυρα

Αναγνώριση του οικισμού Σουλουτζά Ντερέ και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Ιχτιάρ Μαχαλά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Πόρτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κιμμερίων (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 68Α - 18/03/1949

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαδίων

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός Ιχτιάρ Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθηρόν

Ο οικισμός Σουλουτζά Ντερέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Υδροχώριον

ΦΕΚ 126Α - 18/08/1960

Ο οικισμός Λίβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μεγαλοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Πριόνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Πλαγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Πελεκητόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Κετίκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Ζαφείριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Γιαλιστερόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

Αναγνώριση του οικισμού Αλικοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

14/03/1971

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Ο οικισμός Βασιλικά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λιβάδιον της κοινότητας

17/03/1991

Ο οικισμός Ζαφείριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κετίκιον της κοινότητας

Ο οικισμός Πλαγιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πριόνιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Δεξαμενή και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Υδροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Έρανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Άσκυρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Αλικοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Πριόνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Κιμμέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Παλαιά Δεξαμενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Κετίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Γιαλιστερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv