ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ευλάλου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Εύλαλον

Ο οικισμός Μάγγανα προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Όλβιον προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Ηλιόπετρα προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Ζηλωτής προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Άβατον προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Εράσμιον προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Δέκαρχον προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Κεντητή προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Κρεμαστή προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Ορφανόν προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

Ο οικισμός Κύρνος προσαρτάται στην κοινότητα Ευλάλου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άβατον (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

Αναγνώριση του οικισμού Ζηλωτής (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

Αναγνώριση του οικισμού Όλβιον (Προσφυγικός Συνοικισμός) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

ΦΕΚ 256Α - 02/09/1933

Ο οικισμός Μάγγανα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγγάνων

16/10/1940

Ο οικισμός Άβατον (Προσφυγικός Συνοικισμός) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζηλωτής (Προσφυγικός Συνοικισμός) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Όλβιον (Προσφυγικός Συνοικισμός) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μικροχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Ευλάλου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 54Α - 16/02/1951

Ο οικισμός Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερασμίου

Ο οικισμός Ζηλωτής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερασμίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Όλβιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

ΦΕΚ 97Α - 26/06/1958

Ο οικισμός Άβατον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβάτου

ΦΕΚ 49Α - 17/03/1959

Ο οικισμός Όλβιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ολβίου

17/03/1991

Ο οικισμός Ηλιόπετρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηλιοκέντημα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεντητή της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηλιοκέντημα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ηλιοκέντημα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευλάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εύλαλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τοπείρου

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Ηλιοκέντημα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Κύρνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Ορφανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Δέκαρχον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Παλαιόν Όλβιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv