ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκιζέλας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γκιζέλα

Ο οικισμός Γεντικλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Κοσσός προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Πρασινάδα προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Βανιάνον προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Κυψέλη προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Μέλισσα προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

Ο οικισμός Αλατζά-Κλισέ προσαρτάται στην κοινότητα Γκιζέλας

ΦΕΚ 440Α - 27/12/1926

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ευμοίρου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αλατζά-Κλισέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμισηνά

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Γεντικλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

ΦΕΚ 396Α - 07/09/1935

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Αμισηνά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Αμισός

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Γκιζέλας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γκιζέλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εξοχής

Κ. Εξοχής (Ξάνθης)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκιζέλας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γκιζέλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εξοχής

17/03/1991

Ο οικισμός Πρασινάδα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βανιάνον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Αμισός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Γκιζέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Κοσσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Βανιάνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv