ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γενισαίας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γενισαία

Ο οικισμός Καρότα προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Πόρτο Λάγο προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Βαφέϊκα προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Τσεπέλ Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Οιάκιον προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Πλαστήρια προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

Ο οικισμός Κουτσόν προσαρτάται στην κοινότητα Γενισαίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φερετζιλέρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Γενισαίας

Αναγνώριση του οικισμού Ιβραήμ Βέη Τσιφλίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Γενισαίας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Τσεπέλ Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποταμιά

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Ο οικισμός Πλαστήρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλαστηρίων

Ο οικισμός Πόρτο Λάγο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαστηρίων

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλαστηρίων

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Κουτσόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γενισαία της κοινότητας διορθώνεται σε Γενισέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γενισέας

Ο οικισμός Οιάκιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ιβραήμ Βέη Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φερετζιλέρ της κοινότητας καταργείται.

Κ. Γενισέας (Ροδόπης)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γενισαίας

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Γενισέας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

19/03/1961

Ο οικισμός Καρότα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γενισέα της κοινότητας Γενισαίας

Κ. Γενισαίας (Ξάνθης)

Αναγνώριση του οικισμού Αθιγγανοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γενισαίας

05/04/1981

Ο οικισμός Αθιγγανοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Γενισέα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γενισέα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βιστωνίδος

Ο οικισμός Βαφέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιστωνίδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv