ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σελέρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέλερον

Ο οικισμός Λευκόπετρα προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Γρήγορον προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Σήμαντρα προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Άκαρπον προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Βελοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

Ο οικισμός Φίλια προσαρτάται στην κοινότητα Σελέρου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Εξοχικαί Κατασκηνώσεις και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελέρου

16/10/1940

Ο οικισμός Εξοχικαί Κατασκηνώσεις της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπόκλουτζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελέρου

Κ. Σελέρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

Κ. Σελέρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Σελέρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Μπόκλουτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρύμη

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Πολύσιτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σελέρου

ΦΕΚ 1314Β - 14/09/2006

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σελέρου

Δ. Σελέρου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 1314Β - 14/09/2006

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σελέρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Σήμαντρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Ρύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Γρήγορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Σέλερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Άκαρπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Λευκόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Βελοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Άνω Πολύσιτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Εκτύπωση  Αρχείο csv