ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ξάνθης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ξάνθη

Ο οικισμός Χρύσα προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Σαμακώβ και προσάρτησή του στο δήμο Ξάνθης

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Δ. Ξάνθης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Σαμακώβ του δήμου καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δροσερόν και προσάρτησή του στο δήμο Ξάνθης

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών και προσάρτησή του στο δήμο Ξάνθης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Μορσίνη αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύμοιρον αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρινόν αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μορσίνη αποσπάται από την κοινότητα Ευμοίρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθηρόν αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρανος αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσκυρα αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριόνιον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιμμέρια αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Δεξαμενή αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κετίκιον αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλιστερόν αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παλαιά Δεξαμενή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δροσερόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρύσα του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Καλλιθέα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ευμοίρου

Ο νέος οικισμός Πανεπιστημιούπολη προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κιμμερίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέγα Εύμοιρον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλέπιον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεστινή αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανίτης αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρούπολις αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρυόφυτον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασικό Χωριό αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίλημα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισαία αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρακας αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνών αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομνηνά αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίτι αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασχαλιά αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτούσσα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ιωνικόν αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοδρόμιον αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμιά αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρόπετρα αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβαδίτης αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροχώρι αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιωνικόν αποσπάται από το δήμο Σταυρουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Σιδηρόπετρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μυρτούσσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Υδροχώριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλικοχώριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιαλιστερόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Καλαμούς και προσάρτησή του στο δήμο Ξάνθης

Εκτύπωση  Αρχείο csv