ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μύκης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μύκη

Ο οικισμός Άλμα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Πανέριον προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Αιώρα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Γλαύκη προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Γοργόνα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Κένταυρος προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Κίρρα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Λίβας προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Κότινον προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Σμίνθη προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Μάνταινα προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

Ο οικισμός Σιρόκον προσαρτάται στην κοινότητα Μύκης

ΦΕΚ 50Α - 03/04/1928

Ο οικισμός Λίβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιμμερίων

16/10/1940

Ο οικισμός Πανέριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μύκης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 126Α - 18/08/1960

Ο οικισμός Λίβας αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Λίβας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Στήριγμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Προσήλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Όασις και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Καπνόανθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Ζουμπούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Διάφορον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κίρρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Πραχόβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Κριός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Πανέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Κριός της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρανιά

14/03/1971

Ο οικισμός Πραχόβα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αχλαδιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σμίνθη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Σούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κορυφή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσομύτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Τρίγωνο και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

17/03/1991

Ο οικισμός Άνω Σμίνθη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σμίνθη της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Πύργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

Αναγνώριση του οικισμού Αχλαδιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μύκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σμίνθη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μύκης

Ο οικισμός Πανέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Γοργόνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κότινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Άνω Κίρρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Σιρόκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Αιώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Άλμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Μάνταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Χρυσόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κένταυρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Γλαύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Διάφορον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κουτσομύτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Καπνόανθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Στήριγμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Αχλαδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Όασις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Σούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Τρίγωνο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Κρανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Μύκη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Ο οικισμός Ζουμπούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μύκης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv