ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλεξανδρουπόλεως (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλεξανδρούπολις

Ο οικισμός Νέα Χιλή προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Απαλός προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Νέος Μαΐστρος προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

Ο οικισμός Αγνάντια προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Αλή Μπέη του δήμου μετονομάζεται σε Εξώπολις

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Αμφιτρίτη αποσπάται από την κοινότητα Άβαντος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Αλίκη αποσπάται από την κοινότητα Ιάνας και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νέος Μαΐστρος του δήμου διορθώνεται σε Μαΐστρος

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

ΦΕΚ 103Α - 18/03/1946

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανθείας

ΦΕΚ 187Α - 28/08/1950

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανθείας

07/04/1951

Ο οικισμός Εξώπολις του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

Ο οικισμός Αλίκη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πηγή Μάνας και προσάρτησή του στο δήμο Αλεξανδρουπόλεως

14/03/1971

Ο οικισμός Πηγή Μάνας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Λιγνιτωρυχεία Παλαγίας αποσπάται από την κοινότητα Παλαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαγία αποσπάται από την κοινότητα Παλαγίας και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Ο οικισμός Μαΐστρος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

Ο οικισμός Νέα Χιλή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αλεξανδρούπολις του δήμου

Ο οικισμός Λιγνιτωρυχεία Παλαγίας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άβας αποσπάται από την κοινότητα Άβαντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αισύμη αποσπάται από την κοινότητα Αισύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Αισύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίρκη αποσπάται από την κοινότητα Κίρκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσημβρία αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκκελα αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Δικελλών αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έννατο αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμηση Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκορράχη αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέστη αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόμαρος αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατάρνη αποσπάται από την κοινότητα Συκορράχης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παλαγία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Απαλός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φέραι ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίψα αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Τραϊανουπόλεως αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίστηνον αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοχώρι αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από το δήμο Τραϊανούπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδάνιον αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελία αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεμιστή αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορίσκος αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίλα αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριφύλλιον αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβησός αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέπλος αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλαία αποσπάται από το δήμο Φερών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Σταθμός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Πέπλου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv