ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ρεθύμνης (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ρέθυμνον

Ο οικισμός Περιβόλια προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Γάλλος προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Κουμπές προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Ιρφάνι προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μασταμπάς προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μετόχι Ρεσβάνη προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μετόχι Φουρφουγιαννού προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μεσκηνιά προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μετόχι Πρεβέλης προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Μετόχι Σκαρπίτσι προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 394Α - 09/12/1925

Ο οικισμός Γιαννούδι αποσπάται από την κοινότητα Πρασσών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 193Α - 12/06/1926

Ο οικισμός Μυσίρια αποσπάται από την κοινότητα Χρωμοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Χρωμοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανές αποσπάται από την κοινότητα Μαρουλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάκια προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Ρουσοσπητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Ρουσοσπητίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Μεσκηνιά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μετόχι Πρεβέλης του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μετόχι Σκαρπίτσι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Μυσίρια του δήμου διορθώνεται σε Μισίρια

Ο οικισμός Ιρφάνι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μασταμπάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μετόχι Ρεσβάνη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μετόχι Φουρφουγιαννού του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Καστελλάκια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον Αλμπάνη και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Ο οικισμός Κουμπές του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Περιβόλια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Πλατανές του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

Ο οικισμός Μισίρια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρέθυμνον του δήμου

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Μετόχιον Αλμπάνη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μάρκος και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλο Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

Αναγνώριση του οικισμού Μικρό Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

Αναγνώριση του οικισμού Τρία Μοναστήρια και προσάρτησή του στο δήμο Ρεθύμνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμένοι αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Αρμένων αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωματάς αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινός αποσπάται από την κοινότητα Αρμένων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Γουλεδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γενή αποσπάται από την κοινότητα Γουλεδιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από την κοινότητα Καρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρέ αποσπάται από την κοινότητα Καρές και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από την κοινότητα Καστέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούμοι αποσπάται από την κοινότητα Κούμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουλάς αποσπάται από την κοινότητα Μαρουλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρος αποσπάται από την κοινότητα Όρους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασιαί αποσπάται από την κοινότητα Πρασιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπεδιανά αποσπάται από την κοινότητα Ρουσσοσπιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοσπίτιον αποσπάται από την κοινότητα Ρουσσοσπιτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελί αποσπάται από την κοινότητα Σελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρθιος αποσπάται από την κοινότητα Σελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρομοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Χρομοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Χρομοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινέδες αποσπάται από την κοινότητα Χρομοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Δίλοφο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαρουλά

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καβούσι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελεύθερνα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμνάτος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βιρανεπισκοπή αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καψαλιανά αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αρκαδίου αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρκια αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτρα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριάννα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλέτα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρανεπισκοπή αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδελιανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Ελεύθερνα αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακάκι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άδελε αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίκρι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρφοι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουλούφια αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούπες αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγνησία αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγιανός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Αρκαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριοκέφαλα αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούφη αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιλανδρέδον αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρολίθιον αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρωτή αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πόρος αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρούπολις αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντική αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώναι αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρουλού αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμπάδος αποσπάται από το δήμο Λαππαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνά αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπόπουλον αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊτούραι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούντρος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινές αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρές αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μαλάκι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουρίδι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντζεσκιανά Μετόχια αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούστικα αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βαλσαμόνερον αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαίλιμνος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελονάδο αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βαλσαμόνερον αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλονύκτης αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπάρι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Μαλάκι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεδέροι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιολί Χαράκι αποσπάται από το δήμο Νικηφόρου Φωκά και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Άδελε μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv