ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγίου Νικολάου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 184Α - 06/08/1924

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Νικόλαος

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πατερίδες προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ατσιμπραγά προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Πισσίδες προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Μαρδάτος προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κατσίκια προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Ελληνικά προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Σταυρός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαρδάτος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αλευρικά και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Ατσιμπραγά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πατερίδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλευρικά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πισσίδες του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Πάντες (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Πίσσιδος και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρουχάς αποσπάται από την κοινότητα Βρουχά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Βρουχά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίσμα αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ελούντα αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πιναί αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυδών (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Ελούντα αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρικιανόν αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Πιναί αποσπάται από την κοινότητα Ελούντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιορέτζηδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Λακκώνια αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρνέλληδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεπόνηδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτέρηδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχηδες αποσπάται από την κοινότητα Έξω Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Ποτάμοι αποσπάται από την κοινότητα Έξω Ποτάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρό Νερό αποσπάται από την κοινότητα Έξω Ποτάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσακιανά αποσπάται από την κοινότητα Έξω Ποτάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Ποτάμοι αποσπάται από την κοινότητα Έξω Ποτάμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζένια αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανός αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδάλοι αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσαπιδιά αποσπάται από την κοινότητα Ζενίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φορτί αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίστρον αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Καλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρούστας αποσπάται από την κοινότητα Κρούστα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνες αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράκος αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Πρίνοι αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωρονικήτας αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σέλλες αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λούμας αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλλες αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Λούμας αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρίνα αποσπάται από την κοινότητα Πρίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλιχάδια αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χονδροβολάκοι αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεολόγος αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδάρα αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάπαι αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθαρόν αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριτσά αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούσα Λίμνη αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρδάτι αποσπάται από την κοινότητα Κριτσάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμουριανά αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργιέλιον αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχίσμα αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοκάμωται αποσπάται από την κοινότητα Μέσα Λακκωνίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Βρυονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλού Χωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μίλατος αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχάσι αποσπάται από την κοινότητα Βραχασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτσινιανός αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγό (νησίς) αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούβλος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Σίσιον αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερά Ξύλα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αρετίου αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόροι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικηθιανός αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεληνάρι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύδι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράσι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιοφύρι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνή αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοριαί αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρμεσο αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαυγάς αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μιλάτου αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περονίδες αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμεριάκος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σείσι αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλιον Φουρνής αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρβα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνάλιον αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φινοκαλιά αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάμπελα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατυπόδιον αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλακκος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατσίδα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλισμένη αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούνες αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νοφαλιάς αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγέννησα αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νισπήτας αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατσόπουλος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουδούμαλος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδράβαστος αποσπάται από το δήμο Νεαπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Αναγνώριση του οικισμού Ατζιμπράγα και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

Αναγνώριση του οικισμού Κερατίδια και προσάρτησή του στο δήμο Αγίου Νικολάου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Βραχασίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv