ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μάτσιζας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 81Α - 09/04/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάτσιζα από την κοινότητα Μπουζίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα Καστανιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρίζα προσαρτάται στην κοινότητα Μάτσιζας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μάτσιζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Στυμφαλία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στυμφαλίας

Κ. Στυμφαλίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μάτσιζας

16/10/1940

Ο οικισμός Δρίζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Στυμφαλίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Στυμφαλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv