ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σέδες (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 42Α - 26/02/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέδες από την κοινότητα Καπουτζήδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κράνι αποσπάται από την κοινότητα Καπουτζήδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καγιά Τσαλή αποσπάται από την κοινότητα Καπουτζήδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Σέδες της κοινότητας μετονομάζεται σε Θέρμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θέρμης

Κ. Θέρμης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σέδες

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Καγιά Τσαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριάδι

16/05/1928

Ο οικισμός Κράνι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμης

Αναγνώριση του οικισμού Αποθήκη Πυρομαχικών και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμης

Αναγνώριση του οικισμού Αεροπορική Σχολή και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμης

16/10/1940

Ο οικισμός Αεροπορική Σχολή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αποθήκη Πυρομαχικών της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σταυροδρόμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμης

Αναγνώριση του οικισμού Οικοκυρική Σχολή και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμης

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Θέρμη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμης

Αναγνώριση του οικισμού Σέδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμης

14/03/1971

Ο οικισμός Κάτω Θέρμη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Οικοκυρική Σχολή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού 21η Απριλίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμης

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός 21η Απριλίου της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

05/04/1981

Ο οικισμός Καλλιθέα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θέρμη της κοινότητας

Ο οικισμός Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θέρμη της κοινότητας

Ο οικισμός Σέδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θέρμη της κοινότητας

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Θέρμης

Δ. Θέρμης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 135Α - 30/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Θέρμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Ραιδεστός αποσπάται από την κοινότητα Νέας Ραιδεστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρμακαίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Νέου Ρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίκρα αποσπάται από την κοινότητα Νέου Ρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Ρύσιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Ρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταγαράδες αποσπάται από την κοινότητα Ταγαράδων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Τριάδι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μίκρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φαρμακαίϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρδιά αποσπάται από το δήμο Μίκρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σχολάριον αποσπάται από το δήμο Μίκρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από το δήμο Μίκρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σχολάριον αποσπάται από το δήμο Μίκρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιάρι αποσπάται από το δήμο Μίκρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπήγαδον αποσπάται από το δήμο Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερά αποσπάται από το δήμο Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουρωτή αποσπάται από το δήμο Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Λακκιά και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμης

Αναγνώριση του οικισμού Φιλοθέη και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμης

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Νέας Ραιδεστού μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Ταγαράδων μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Αγίας Παρασκευής μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Καρδιάς μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

ΦΕΚ 58Α - 24/04/2017

Η κοινότητα Καρδιάς του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Καρδίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv