ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Εδερνετζίκ (Δράμας)

ΦΕΚ 210Α - 13/09/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εδερνετζίκ από την κοινότητα Τσατάλτζης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παζαρλάρ αποσπάται από την κοινότητα Κηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Εδερνετζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αδριανή

Ο οικισμός Παζαρλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγορά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αδριανής

Κ. Αδριανής (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εδερνετζίκ

ΦΕΚ 273Α - 19/09/1933

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγοράς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv