ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαρνίτς (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαρνίτς

Ο οικισμός Τσακιρλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

Ο οικισμός Κουρουλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

Ο οικισμός Αντάς προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

Ο οικισμός Σαλτικλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

ΦΕΚ 42Α - 20/02/1920

Ο οικισμός Οξιλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Σαρνίτς

18/12/1920

Ο οικισμός Οξιλάρ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης

Κ. Σαρνίτς (Ροδόπης)

ΦΕΚ 349Α - 03/12/1923

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ξάνθης του νομού Ροδόπης από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 205Α - 26/08/1924

Ο οικισμός Κουρουλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σταυρουπόλεως

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσακιρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαλάνη

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αντάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιβερά

Ο οικισμός Σαλτικλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιμέρα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σαρνίτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρωμνικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρωμνικού

Κ. Κρωμνικού (Ροδόπης)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρνίτς

16/10/1940

Ο οικισμός Λιβερά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Λιβερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρωμνικού

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λιβερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρωμνικού

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Κρωμνικού (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

14/03/1971

Ο οικισμός Άνω Λιβερά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Λιβερά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 182Α - 24/09/1971

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κρωμνικόν στον οικισμό Γαλάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαλάνης

Ο οικισμός Κρωμνικόν της κοινότητας καταργείται.

Κ. Γαλάνης (Ξάνθης)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρωμνικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv