ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μποσταντζιλής (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μποσταντζιλή

Ο οικισμός Ελετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Κότσανη προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Οσμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Ρεχιμλή προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Δράνοβα προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

Ο οικισμός Τόβλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Μποσταντζιλής

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Μποσταντζιλής (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Ο οικισμός Δεβέκιραν αποσπάται από την κοινότητα Δεμιρλή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μποσταντζιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κηπιά

Ο οικισμός Δράνοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χορτοκόπιον

Ο οικισμός Ρεχιμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσιά

Ο οικισμός Οσμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσόκαστρον

Ο οικισμός Δεβέκιραν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέλισσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κηπίων

Κ. Κηπίων (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μποσταντζιλής

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσιάς

Ο οικισμός Ελετζίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσιάς

Ο οικισμός Χρυσόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσιάς

Ο οικισμός Μέλισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσιάς

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τόβλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχή

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Κότσανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροβούνιον

ΦΕΚ 209Α - 04/07/1946

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθερουπόλεως

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ακροβούνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κηπίων

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Κάτω Ακροβούνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναγία

ΦΕΚ 133Α - 13/08/1964

Ο οικισμός Ακροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

12/05/1966

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Χορτοκόπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κηπίων

ΦΕΚ 129Α - 22/08/1986

Ο οικισμός Χορτοκόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Χορτοκόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Ο οικισμός Κηπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv