ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πρετζόβης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πρέτζοβα

Ο οικισμός Κίναλη προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

Ο οικισμός Μπερεκετλή προσαρτάται στην κοινότητα Πρετζόβης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλάκι Τσιφλίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρετζόβης

Αναγνώριση του οικισμού Μπατέμ Τσιφλίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρετζόβης

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Πρέτζοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Μπερεκετλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Μπατέμ Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πρέτζοβα από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπερεκετλή αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπατέμ Τσιφλίκ αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Πρετζόβης στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Πρετζόβης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 235Α - 04/09/1925

Ο οικισμός Κίναλη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κίναλης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Πρέτζοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμισιανά

Ο οικισμός Μπερεκετλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμισιανών

Κ. Αμισιανών (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πρετζόβης

16/05/1928

Ο οικισμός Βασιλάκι Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται κτηνοτρόφοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμισιανών

Αναγνώριση του οικισμού Παληό Τσιφλίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμισιανών

ΦΕΚ 19Α - 19/01/1932

Ο οικισμός Παληό Τσιφλίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παληός

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Δάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλεώνος

Ο οικισμός Παληός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

16/10/1940

Ο οικισμός Σκηνίται κτηνοτρόφοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμισιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελευθερουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv