ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρατζά Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Καγιά Μπουνάρ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Καρατζιλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Μποϊνού Κισλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Γενή Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Δοϊρανλή προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Εσκή Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

Ο οικισμός Δεδέ-Δάγ προσαρτάται στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κεδικλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρατζά Κιόϊ

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Καρατζά Κιόϊ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 108Β - 28/11/1925

Ο οικισμός Δοϊρανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γραβούνα

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Καρατζά Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Φίλιπποι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φιλίππων

Κ. Φιλίππων (Καβάλας)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρατζά Κιόϊ

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Καρατζιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζαρκαδιά

Ο οικισμός Μποϊνού Κισλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γέροντας

Ο οικισμός Καγιά Μπουνάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δουκάλιον

Ο οικισμός Γενή Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Κώμη

Ο οικισμός Εσκή Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιά Κώμη

Ο οικισμός Δεδέ-Δάγ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιοβούνιον

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Δουκάλιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουκαλίου

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουκαλίου

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουκαλίου

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Φίλιπποι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέρνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέρνης

Κ. Πέρνης (Καβάλας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Φιλίππων

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Ζαρκαδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρκαδιάς

16/05/1928

Ο οικισμός Κεδικλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγιοβούνιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Ο οικισμός Γέροντας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γέροντα

ΦΕΚ 303Α - 10/10/1933

Ο οικισμός Γραβούνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραβούνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv