ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ουζούν Κιόϊ (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Γκάζιλερ προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Καβατζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Κωτσογλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Καρατζόβα προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Μουσταφά Ογλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Δομασλή προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Μπαρακλή προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Νεδερλή προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

Ο οικισμός Αχματλή προσαρτάται στην κοινότητα Ουζούν Κιόϊ

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ουζούν Κιόϊ (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Ουζούν Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυχώριον

Ο οικισμός Καβατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκάδιον

Ο οικισμός Καρατζόβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαφοχώριον

Ο οικισμός Κωτσογλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κωνσταντινιά

Ο οικισμός Δομασλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποντολείβαδο

Ο οικισμός Μπαρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Στενωπός

Ο οικισμός Μουσταφά Ογλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Στεγνόν

Ο οικισμός Νεδερλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δύσβατον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρυχωρίου

Κ. Μακρυχωρίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ουζούν Κιόϊ

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Ο οικισμός Ποντολείβαδο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δουκαλίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Αχματλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Απιδιά

Ο οικισμός Γκάζιλερ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικηταί

16/05/1928

Ο οικισμός Απιδιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Δύσβατον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δυσβάτου

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Ελαφοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελαφοχωρίου

Ο οικισμός Λευκάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελαφοχωρίου

ΦΕΚ 94Α - 19/04/1948

Ο οικισμός Κωνσταντινιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διποτάμου

ΦΕΚ 137Α - 07/06/1956

Ο οικισμός Στεγνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δυσβάτου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυχωρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κρυονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυχωρίου

05/04/1981

Ο οικισμός Στενωπός της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικηταί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Ο οικισμός Μακρυχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv