ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσατάλτζης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσατάλτζα

Ο οικισμός Ραβίκα προσαρτάται στην κοινότητα Τσατάλτζης

Ο οικισμός Εδερνετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Τσατάλτζης

ΦΕΚ 210Α - 13/09/1920

Ο οικισμός Εδερνετζίκ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εδερνετζίκ

ΦΕΚ 49Α - 06/03/1924

Ο οικισμός Ραβίκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραβίκας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Τσατάλτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χωριστή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χωριστής

Κ. Χωριστής (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσατάλτζης

ΦΕΚ 81Α - 09/05/1927

Ο οικισμός Μικρό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Χωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χωριστή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv