ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζυρνόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ζύρνοβον

Ο οικισμός Βέσμη προσαρτάται στην κοινότητα Ζυρνόβου

Ο οικισμός Λύσε προσαρτάται στην κοινότητα Ζυρνόβου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Βέσμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βέσμης

ΦΕΚ 137Α - 18/06/1924

Ο οικισμός Βούλκοβον αποσπάται από την κοινότητα Μπελοτίντσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 339Α - 03/11/1925

Ο οικισμός Λύσε αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λύσε

ΦΕΚ 47Α - 08/02/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ζυρνόβου του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Δράμας του νομού Δράμας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ζύρνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Νευροκόπιον

Ο οικισμός Βούλκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοκέφαλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου

Κ. Κάτω Νευροκοπίου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζυρνόβου

ΦΕΚ 391Α - 18/12/1933

Ο οικισμός Χρυσοκέφαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοκεφάλου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Δ. Κάτω Νευροκοπίου (Δράμας)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κάτω Νευροκοπίου

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Δράμας του νομού Δράμας και υπάγεται στην επαρχία Κάτω Νευροκοπίου του νομού Δράμας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδομηλιές αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύτοπος αποσπάται από την κοινότητα Βαθυτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανίτης αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατόριο αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις αποσπάται από την κοινότητα Γρανίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασωτόν αποσπάται από την κοινότητα Δασωτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Εξοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάφυτον αποσπάται από την κοινότητα Καταφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βροντού αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βροντούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόγεια αποσπάται από την κοινότητα Λευκογείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρασμα αποσπάται από την κοινότητα Μικροκλεισούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροκλεισούρα αποσπάται από την κοινότητα Μικροκλεισούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μικρομηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οχυρόν αποσπάται από την κοινότητα Οχυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγονέρι αποσπάται από την κοινότητα Παγονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθώριον αποσπάται από την κοινότητα Περιθωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμοί αποσπάται από την κοινότητα Ποταμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλτα αποσπάται από την κοινότητα Ποταμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοκέφαλος αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοκεφάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από την κοινότητα Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αχλαδομηλιές του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σανατόριο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατασκηνώσεις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δέλτα του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv