ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βιτάστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βιτάστα

Ο οικισμός Αγγίστα προσαρτάται στην κοινότητα Βιτάστης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βιτάστης

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Αγγίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγγίστης

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αγγίστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγγίστης

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Βιτάστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρηνίς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρηνίδος

Κ. Κρηνίδος (Σερρών)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βιτάστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρηνίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πρώτης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv