ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πάλμες (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πάλμες

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στην κοινότητα Πάλμες

Ο οικισμός Γκλαμπόφτσα προσαρτάται στην κοινότητα Πάλμες

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Πάλμες της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανούσσα

Ο οικισμός Γκλαμπόφτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλό Χωριό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανούσσης

Κ. Καστανούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πάλμες

ΦΕΚ 43Α - 17/03/1927

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Παρασκευής

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Καστανούσσης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Καστανούσσης (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανούσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv