ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σουμπάσκιοϊ (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σουμπάσκοϊ

Ο οικισμός Νουρή-Εφένδη προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Τσοραπλή προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Δερβέσιανη προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Αραπτσίκ προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

Ο οικισμός Γεδή Δερμέν προσαρτάται στην κοινότητα Σουμπάσκιοϊ

18/12/1920

Ο οικισμός Αραπτσίκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσοραπλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νουρή-Εφένδη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Σουμπάσκοϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Σούλι

Ο οικισμός Γεδή Δερμέν της κοινότητας μετονομάζεται σε Επτάμυλοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Σουλίου

Κ. Νέου Σουλίου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σουμπάσκιοϊ

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Επτάμυλοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επταμύλων

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Δερβέσιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Οινούσα

ΦΕΚ 212Α - 04/07/1932

Ο οικισμός Οινούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χιονοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv