ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μελεγκιτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μελεγκίτσι

Ο οικισμός Χριστός προσαρτάται στην κοινότητα Μελεγκιτσίου

Ο οικισμός Βίσιανη προσαρτάται στην κοινότητα Μελεγκιτσίου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Τσεσμελή προσαρτάται στην κοινότητα Μελεγκιτσίου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μελεγκίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελενικίτσι

Ο οικισμός Τσεσμελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράιδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μελενικιτσίου

Κ. Μελενικιτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μελεγκιτσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Βίσιανη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χριστός της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Χριστός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελενικιτσίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Χριστός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελενικιτσίου

07/04/1951

Ο οικισμός Νεράιδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 7Α - 07/01/1956

Ο οικισμός Κάτω Χριστός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χριστού

Ο οικισμός Άνω Χριστός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χριστού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελενικίτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv