ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δοβίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δοβίστα

Ο οικισμός Σοκόλ προσαρτάται στην κοινότητα Δοβίστης

Ο οικισμός Άνω Νούσκα προσαρτάται στην κοινότητα Δοβίστης

Ο οικισμός Μούχλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Δοβίστης

Ο οικισμός Σύρος-Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Δοβίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Μούχλιανη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σύρος-Μαχαλά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Άνω Νούσκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Νούσκας

Ο οικισμός Σοκόλ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Νούσκας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δοβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παππάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παππά

Κ. Παππά (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δοβίστης

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Ο οικισμός Παππάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Εμμανουήλ Παππάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εμμανουήλ Παππά

Κ. Εμμανουήλ Παππά (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 05/07/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παππά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εμμανουήλ Παππάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv