ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βεζνίκου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βεζνίκον

Ο οικισμός Ζελή προσαρτάται στην κοινότητα Βεζνίκου

Ο οικισμός Καρλή - Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Βεζνίκου

Ο οικισμός Δράνοβον προσαρτάται στην κοινότητα Βεζνίκου

ΦΕΚ 341Α - 23/11/1923

Ο οικισμός Καρλή - Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρλή-Κιόϊ

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Βεζνίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μόνοικος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μονοίκου

Κ. Μονοίκου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βεζνίκου

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Μόνοικος της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιον Πνεύμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Πνεύματος

Κ. Αγίου Πνεύματος (Σερρών)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μονοίκου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Δράνοβον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ζελή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιον Πνεύμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv