ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τζουμαγιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τζουμαγιά

Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Μπάλτζα προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Ερνή - Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Χαζνατάρ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Τσαβδάρ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Δολάπ προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Ορμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

Ο οικισμός Αλή - Πασά προσαρτάται στην κοινότητα Τζουμαγιάς

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Ο οικισμός Γενή Μαχαλέ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπάλτζα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μικρή Μπρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τζουμαγιάς

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Τζουμαγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηράκλεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηρακλείας

Κ. Ηρακλείας (Σερρών)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζουμαγιάς

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Ερνή - Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερνή-Κιόϊ

Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερνή-Κιόϊ

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Τσαβδάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψωμοτόπιον

Ο οικισμός Χαζνατάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοχώραφα

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ερνή-Κιόϊ

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα Ερνή-Κιόϊ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Ορμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασοχώριον

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αλή - Πασά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεροχώρι

Ο οικισμός Δολάπ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαρακατσανέϊκον

ΦΕΚ 37Α - 16/03/1928

Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δασοχωρίου

Ο οικισμός Ψωμοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δασοχωρίου

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοχωράφων

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Μικρή Μπρίνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 249Α - 31/07/1932

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωράφων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Νέα Ηράκλεια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ηρακλείας

Δ. Ηρακλείας (Σερρών)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ηρακλείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλτερό αποσπάται από την κοινότητα Βαλτερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψωμοτόπιον αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρπερή αποσπάται από την κοινότητα Καρπερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμησις αποσπάται από την κοινότητα Κοιμήσεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθότοπος αποσπάται από την κοινότητα Λιθοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντισμένον αποσπάται από την κοινότητα Ποντισμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμών αποσπάται από την κοινότητα Ποντισμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοχωράφων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελενικίτσι αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Τυρολόη αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεφυρούδι αποσπάται από το δήμο Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χείμαρρος αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδοχώριον αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόκαστρον αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρικόν αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώρι αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάς αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυμονικόν αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατιό αποσπάται από το δήμο Στρυμονικού και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv