ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λειβαρτζίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λειβάρτζι από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από το δήμο Ψωφίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Κερέσοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λεχουρίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λειβαρτζίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λειβάρτζι της κοινότητας διορθώνεται σε Λιβάρτζιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιβαρτζίου

Κ. Λιβαρτζίου (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λειβαρτζίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαρτζίου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβαρτζινόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Λιβαρτζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η κοινότητα καταργείται

Ο οικισμός Λιβάρτζιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Λιβαρτζινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv