ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρβουναρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρβουνάρι

ΦΕΚ 25Α - 06/02/1924

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δράγανης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 17Α - 19/01/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρβουνάρι από την κοινότητα Δράγανης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καρβουναρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Ξηρολόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv